Fundacja Skin Concept

Fundacja Skin Concept

08:00 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 - 09:25

Powitanie uczestników