Krzysztof Jakóbik

Krzysztof Jakóbik

Hig. Stom.

Absolwent higieny dentystycznej oraz ratownictwa medycznego,
członek Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej, wieloletni wykładowca szkół policealnych
kształcących asystentki i higienistki stomatologiczne, autor licznych publikacji medycznych, pasjonat
stomatologii, a w szczególności profilaktyki stomatologicznej.

15:45 - 16:15
Sala główna

Chemiczna kontrola biofilmu w codziennej profilaktyce.

17:00 - 17:30
Sala główna

Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich wykładowców.