Michał Kluczkowski

Michał Kluczkowski

Hig. Stom.

Higienista stomatologiczny - Pasjonat nowoczesnej profilaktyki,
implantologii i chirurgii. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, kongresów i kursów z zakresu
profilaktyki, implantologii, periodontologii i chirurgii zarówno w kraju jak i za granicą. Autor licznych
artykułów w prasie branżowej. Redaktor naczelny czasopisma Asysta Dentystyczna. Współpracuje z
Wydawnictwem Elamed. Współautor książki Vademecum Asysty Dentystycznej.

12:15 - 13:00
Sala główna

Leczenie pacjenta implantologicznego zdrowego, rola higienistki w profilaktyce występowania zakażeń/zmian okołowszczepowych.

16:15 - 17:00
Sala główna

Periimplantitis, mucositis, pericementitis – kliniczne postępowanie w poszczególnych przypadkach.

17:00 - 17:30
Sala główna

Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich wykładowców.