Natalia Szeląg

Natalia Szeląg

Hig. Stom.

Dyplomowana higienistka - Master Trener Swiss Dental Academy,
współzałożyciel i członek zarządu stowarzyszenia Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej.
Konsultant merytoryczny magazynu Asysta Dentystyczna. Redaktor naczelna magazynu Polskiej
Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka kilkudziesięciu
publikacji w branżowych czasopismach, współautorka książki Vademecum

10:15 - 11:00
Sala główna

Faza recall- protokół Guided Biofilm Therapy jako najlepsza metoda terapii podtrzymującej.

14:00 - 14:30
Sala główna

Domowa higiena pacjenta kluczem do sukcesu.

17:00 - 17:30
Sala główna

Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich wykładowców.